top
menu
 
top
  제품설치사례
 

HOME > 제품설치사례  

 
 
View Article

제 목

 수.배전반용 밧데리 충전기

작성자명

  2007. 05월15일 16:18 Hit : 1298

E-mail

 shpe0165@naver.com

homepage

 www.shpe.co.kr

FILE #1

  case-16974.jpg

FILE #2

  case-26974.jpg

FILE #3

  case-36974.jpg

FILE #4

  case-46974.jpg
Photo

글 내 용

품명 : BATTERY CHARGER
입력 : 3P 440V 60Hz
출력 : DC 110V 100A (S.I.D 내장방식)
용도 : 비상용 전원 BATTERY 자동 충.방전 및 평상시 DC전원 공급.